Sürdürülebilir İşletmecilik: Yeşil Girişimcilik Eğitimi

Sürdürülebilir işletmeciliği temele aldığımız bu eğitimde işletmelerin ekolojik etkiyi en aza indirirken ekonomik kazanç elde etmesini sağlayacak stratejileri ve uygulamaları katılımcılarımıza öğretiyoruz.

Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları

Çevreye duyarlı iş modelleri oluşturmayı sağlayan yeşil girişimciliğin ne olduğunu biliyor musun?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Çevresel Yönetim
 • ⭐️ Yaratıcı Düşünme
 • ⭐️ Liderlik ve Sosyal Etki
 • ⭐️ Kaynak Yönetimi ve Operasyonlar

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Çevre dostu iş modeli oluşturma
 • Sürdürülebilirlik ve etik standartlara uyum sağlama
 • Yeşil finans ve yatırım olanaklarına erişim
 • Enerji tasarrufu ve operasyonel maliyetleri azaltma
 • İş dünyasında sosyal sorumluluk ve itibar inşa etme
 • Girişimciler ve iş sahipleri
 • Ürün geliştirme uzmanları
 • Finans ve yatırım profesyonelleri
 • İş stratejisi ve geliştirme ekipleri
 • Çevre ve sürdürülebilirlik uzmanları
 • Yeşil İş Modeli Tasarımı: Sürdürülebilir iş modellerinin oluşturulması ve uygulanması.
 • Yeşil Finans ve Yatırım: Çevre dostu finansman ve yatırım stratejilerinin incelenmesi.
 • Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler: Yeşil ürün ve hizmetlerin tasarımı ve pazarlaması.
 • Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Kaynaklar: Verimli enerji kullanımı ve yenilenebilir enerji sistemleri.
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zincirinde sürdürülebilir uygulamaların entegrasyonu.
 • Karbon Ayak İzi Azaltma: İşletmenin karbon ayak izini ölçme ve azaltma stratejileri.
 • Sürdürülebilirlik Sertifikasyonları ve Standartlar: Uluslararası sürdürülebilirlik standartları ve sertifikasyon süreçleri.
 • Yasal Düzenlemeler ve Uyum: Yeşil iş uygulamalarının yasal yükümlülükleri ve uyum süreçleri.
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS): Sosyal sorumluluk ve etik iş uygulamaları.
 • Yeşil Pazarlama ve İletişim: Çevre dostu ürün ve hizmetlerin etkili pazarlanması.
 • Sürdürülebilir İnovasyon ve Teknoloji: Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilir inovasyon yöntemleri.
 • Paydaş İlişkileri ve İşbirliği: İç ve dış paydaşlarla sürdürülebilirlik üzerine işbirliği.
 • Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği: Çevresel risk değerlendirmesi ve iklim değişikliği stratejileri.
 • Kültürel ve Küresel Faktörler: Farklı coğrafya ve kültürlerde yeşil iş uygulamaları.
 • Yeşil Girişimcilik Atölye Çalışmaları: Gerçek dünya senaryolarında uygulamalı öğrenme.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

Hiçbir sonuç bulunamadı.
Sürdürülebilir İş Pratikleri: Karbon Ayak İzini Azaltma Eğitimi
Sosyal Girişimcilik Eğitimi: Toplum İçin Değer Yaratma

Sürdürülebilir İşletmecilik: Yeşil Girişimcilik Eğitimi

Sürdürülebilir işletmeciliği temele aldığımız bu eğitimde işletmelerin ekolojik etkiyi en aza indirirken ekonomik kazanç elde etmesini sağlayacak stratejileri ve uygulamaları katılımcılarımıza öğretiyoruz.

Çevreye duyarlı iş modelleri oluşturmayı sağlayan yeşil girişimciliğin ne olduğunu biliyor musun?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Çevresel Yönetim
 • ⭐️ Yaratıcı Düşünme
 • ⭐️ Liderlik ve Sosyal Etki
 • ⭐️ Kaynak Yönetimi ve Operasyonlar

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Çevre dostu iş modeli oluşturma
 • Sürdürülebilirlik ve etik standartlara uyum sağlama
 • Yeşil finans ve yatırım olanaklarına erişim
 • Enerji tasarrufu ve operasyonel maliyetleri azaltma
 • İş dünyasında sosyal sorumluluk ve itibar inşa etme
 • Girişimciler ve iş sahipleri
 • Ürün geliştirme uzmanları
 • Finans ve yatırım profesyonelleri
 • İş stratejisi ve geliştirme ekipleri
 • Çevre ve sürdürülebilirlik uzmanları
 • Yeşil İş Modeli Tasarımı: Sürdürülebilir iş modellerinin oluşturulması ve uygulanması.
 • Yeşil Finans ve Yatırım: Çevre dostu finansman ve yatırım stratejilerinin incelenmesi.
 • Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler: Yeşil ürün ve hizmetlerin tasarımı ve pazarlaması.
 • Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Kaynaklar: Verimli enerji kullanımı ve yenilenebilir enerji sistemleri.
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zincirinde sürdürülebilir uygulamaların entegrasyonu.
 • Karbon Ayak İzi Azaltma: İşletmenin karbon ayak izini ölçme ve azaltma stratejileri.
 • Sürdürülebilirlik Sertifikasyonları ve Standartlar: Uluslararası sürdürülebilirlik standartları ve sertifikasyon süreçleri.
 • Yasal Düzenlemeler ve Uyum: Yeşil iş uygulamalarının yasal yükümlülükleri ve uyum süreçleri.
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS): Sosyal sorumluluk ve etik iş uygulamaları.
 • Yeşil Pazarlama ve İletişim: Çevre dostu ürün ve hizmetlerin etkili pazarlanması.
 • Sürdürülebilir İnovasyon ve Teknoloji: Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilir inovasyon yöntemleri.
 • Paydaş İlişkileri ve İşbirliği: İç ve dış paydaşlarla sürdürülebilirlik üzerine işbirliği.
 • Risk Yönetimi ve İklim Değişikliği: Çevresel risk değerlendirmesi ve iklim değişikliği stratejileri.
 • Kültürel ve Küresel Faktörler: Farklı coğrafya ve kültürlerde yeşil iş uygulamaları.
 • Yeşil Girişimcilik Atölye Çalışmaları: Gerçek dünya senaryolarında uygulamalı öğrenme.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

Hiçbir sonuç bulunamadı.
Sürdürülebilir İş Pratikleri: Karbon Ayak İzini Azaltma Eğitimi
Sosyal Girişimcilik Eğitimi: Toplum İçin Değer Yaratma
Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları
Close