Prompt Engineering Eğitimi: Dil Modelleri için Derinlemesine Uzmanlık Geliştirme

Prompt engineering’i temele aldığımız bu eğitim programımızda katılımcılarımıza özellikle yapay zeka, NLP ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda dil modellerinin kullanımı için optimize edilmiş prompt tasarım tekniklerini öğretiyoruz.

Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları

Dil modellerinin genişleyen uygulama yelpazesini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek için prompt engineering’i keşfetmeye var mısın?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Yaratıcı ve Analitik Düşünme
 • ⭐️ Teknolojik Okuryazarlık
 • ⭐️ Veri Anatiliği

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Dil modellerinin işlevselliğini ve doğruluğunu artırma yeteneği
 • Müşteri hizmetleri, pazarlama ve diğer uygulama alanlarında dil modellerini etkin bir şekilde uygulama
 • Karar verme ve optimizasyon için veri analizi yapabilme yeteneği
 • Veri bilimcileri
 • Yapay zeka uzmanları
 • Ürün yöneticileri
 • Pazarlama uzmanları
 • Teknik olmayan profesyoneller
  • Prompt Tasarım Felsefesi: Dil modeli promptlarının psikolojik ve etik unsurlarını inceleme.
  • Prompt Temelleri ve Kavramları: Yüzeyel ve derin promptların anlaşılması, ne zaman ve nasıl kullanılacakları.
  • Sektörel Uygulama Alanları: Sağlık, finans, perakende gibi sektörlerde prompt kullanım örnekleri.
  • Metrikler ve Optimizasyon: Verimliliği artırmak için anahtar performans göstergeleri ve ölçüm teknikleri.
  • Kullanıcı ve A/B Testleri: Kullanıcı geri dönüşleri ve promptların etkinliğini ölçme.
  • Doğal Dil İşleme (NLP) ve Prompt: NLP teknikleri ile prompt etkinliğinin nasıl artırabileceği.
  • Multimodal Prompt Tasarımı: Görsel, sesli ve dokunsal promptlar dahil multimodal kullanıcı deneyimleri.
  • Veri Güvenliği ve Etik: Dil modeli promptlarının güvenli ve etik bir şekilde nasıl tasarlanacağı.
  • Gelişmiş Prompt Kitaplıkları ve Araçları: Endüstri standartları ve en iyi uygulamalar.
  • Son Proje ve Uygulama: Katılımcıların bir dil modeli için kapsamlı ve etkin bir prompt tasarımı yapmalarını sağlayacak bir son proje.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

Nöropazarlama Eğitimi: Pazarlama & Nörobilim
Yapay Zeka Güvenliği Eğitimi: Koruma, Uyum ve Etik Yönergeler

Prompt Engineering Eğitimi: Dil Modelleri için Derinlemesine Uzmanlık Geliştirme

Prompt engineering’i temele aldığımız bu eğitim programımızda katılımcılarımıza özellikle yapay zeka, NLP ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda dil modellerinin kullanımı için optimize edilmiş prompt tasarım tekniklerini öğretiyoruz.

Dil modellerinin genişleyen uygulama yelpazesini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek için prompt engineering’i keşfetmeye var mısın?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Yaratıcı ve Analitik Düşünme
 • ⭐️ Teknolojik Okuryazarlık
 • ⭐️ Veri Anatiliği

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Dil modellerinin işlevselliğini ve doğruluğunu artırma yeteneği
 • Müşteri hizmetleri, pazarlama ve diğer uygulama alanlarında dil modellerini etkin bir şekilde uygulama
 • Karar verme ve optimizasyon için veri analizi yapabilme yeteneği
 • Veri bilimcileri
 • Yapay zeka uzmanları
 • Ürün yöneticileri
 • Pazarlama uzmanları
 • Teknik olmayan profesyoneller
  • Prompt Tasarım Felsefesi: Dil modeli promptlarının psikolojik ve etik unsurlarını inceleme.
  • Prompt Temelleri ve Kavramları: Yüzeyel ve derin promptların anlaşılması, ne zaman ve nasıl kullanılacakları.
  • Sektörel Uygulama Alanları: Sağlık, finans, perakende gibi sektörlerde prompt kullanım örnekleri.
  • Metrikler ve Optimizasyon: Verimliliği artırmak için anahtar performans göstergeleri ve ölçüm teknikleri.
  • Kullanıcı ve A/B Testleri: Kullanıcı geri dönüşleri ve promptların etkinliğini ölçme.
  • Doğal Dil İşleme (NLP) ve Prompt: NLP teknikleri ile prompt etkinliğinin nasıl artırabileceği.
  • Multimodal Prompt Tasarımı: Görsel, sesli ve dokunsal promptlar dahil multimodal kullanıcı deneyimleri.
  • Veri Güvenliği ve Etik: Dil modeli promptlarının güvenli ve etik bir şekilde nasıl tasarlanacağı.
  • Gelişmiş Prompt Kitaplıkları ve Araçları: Endüstri standartları ve en iyi uygulamalar.
  • Son Proje ve Uygulama: Katılımcıların bir dil modeli için kapsamlı ve etkin bir prompt tasarımı yapmalarını sağlayacak bir son proje.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

Nöropazarlama Eğitimi: Pazarlama & Nörobilim
Yapay Zeka Güvenliği Eğitimi: Koruma, Uyum ve Etik Yönergeler
Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları
Close