Nöropazarlama Eğitimi: Pazarlama & Nörobilim

Nöropazarlamayı temele aldığımız bu eğitimde nörobilimin temel prensiplerini ve bu prensiplerin pazarlama stratejilerinde başarılı olmak için nasıl kullanıldığını katılımcılarımıza öğretiyoruz.

Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları

Dijital pazarlamada bilimsel teknik ve araştırmaların etkisini görebileceğin nöropazarlamayı duymuş muydun?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Analitik Düşünme
 • ⭐️ Yaratıcı Düşünme
 • ⭐️ Empati ve Aktif Dinleme
 • ⭐️ Pazarlama ve Medya

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Pazarlama stratejileri ve kampanyaları daha etkili hale getirmek için nörobilimin kullanılması
 • Tüketicilerin karar verme süreçlerini nasıl etkileyebileceğini öğrenme
 • Pazarlama mesajlarını buna uygun nasıl optimize edeceğini keşfetme
 • Pazarlama yöneticileri
 • Ürün yöneticileri
 • Marka yöneticileri
 • Pazarlama iletişimcileri
 • Nörobilimin pazarlama çerçevesinde nasıl kullanılabileceğini anlamak isteyenler
 • Nöropazarlama ve Nörobilimin Temelleri: Nöropazarlamanın tanımı, önemi ve nörobilim prensiplerinin pazarlama stratejilerine nasıl uygulandığına dair bir genel bakış.
 • Beyin ve Tüketici Davranışı: Beynin nasıl çalıştığı ve tüketici kararları üzerinde nasıl etkili olduğuna dair bilgiler.
 • Emosyonlar ve Tüketici Kararları: Emosyonların tüketici kararları üzerindeki etkisi.
 • Nörobilim Araştırma Teknikleri: Beyin görüntüleme ve nörolojik testler gibi nörobilim araştırma tekniklerinin nasıl uygulandığını ve tüketici davranışlarını anlamak için nasıl kullanıldığını öğrenme.
 • Nörolojik Pazarlama Stratejileri: Nörobilimin pazarlama stratejilerine uygulanmasının incelenmesi ve bunun nasıl daha etkili pazarlama kampanyaları oluşturduğu.
 • Beyin-İnanç-Marka Bağlantısı: Tüketicilerin markalarla oluşturdukları duygusal bağların anlaşılması ve geliştirilmesi.
 • Tüketici Karar Verme Süreçleri ve Nörobilim: Tüketicilerin karar verme süreçlerinin nörobilimsel bir bakış açısından incelenmesi ve bu bilgilerin pazarlama stratejileri oluşturmak için nasıl kullanılacağı.
 • Nörobilim ve Marka Yönetimi: Markaların tüketiciler üzerindeki etkilerinin ve marka sadakatinin nörobilimsel temellerinin anlaşılması.
 • Nörobilim ve Pazarlama İletişimi: Pazarlama iletişiminde nörobilimin rolünün ve etkinin nasıl maksimize edileceğinin incelenmesi.
 • Nöroetik ve Tüketici Koruma: Nöropazarlama uygulamalarında etik sorunların ve tüketici korumasının öneminin anlaşılması.
 • Gelecekte Nöropazarlama: Nöropazarlamanın geleceği ve bu alandaki son trendler.
 • Vaka Çalışmaları ve Nöropazarlama Uygulamaları: Nörobilimin pazarlamada nasıl başarıyla kullanıldığını gösteren gerçek dünya örneklerinin incelenmesi.
 • Simülasyon ve Atölye Çalışmaları: Nöropazarlamanın temellerini ve tekniklerini uygulamak için interaktif simülasyonlar ve atölye çalışmaları.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

CRO & UX Eğitimi: Kullanıcı Deneyimi ve Dönüşüm Oranı Optimizasyonu
Prompt Engineering Eğitimi: Dil Modelleri için Derinlemesine Uzmanlık Geliştirme

Nöropazarlama Eğitimi: Pazarlama & Nörobilim

Nöropazarlamayı temele aldığımız bu eğitimde nörobilimin temel prensiplerini ve bu prensiplerin pazarlama stratejilerinde başarılı olmak için nasıl kullanıldığını katılımcılarımıza öğretiyoruz.

Dönüşüm oranı stratejilerini daha etkili uygulamanın yolu CRO ve UX’dan geçiyor!

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Analitik Düşünme
 • ⭐️ Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi
 • ⭐️ Teknolojik Okuryazarlık
 • ⭐️ Pazarlama ve Medya

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Kullanıcıların çevrimiçi deneyimlerini iyileştirmek için UX ve CRO tekniklerini öğrenme
 • Web sitesi veya uygulamanın dönüşüm oranlarını optimize etmek için gerekli olan UX ve CRO tekniklerini kullanma
 • İş hedeflerine ulaşma
 • İşletmenin rekabet avantajını artırma
 • Dijital pazarlama yöneticileri
 • Ürün yöneticileri
 • UX tasarımcıları
 • CRO uzmanları
 • Dijital varlıkların performansını optimize etmek için kullanıcı deneyimi ve dönüşüm oranı optimizasyonu tekniklerini öğrenmek isteyen diğer profesyoneller
 • Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO) Temelleri: CRO ve UX’in ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve nasıl birbirine bağlı olduğunun öğrenilmesi.
 • UX Araştırması: Kullanıcıların ihtiyaçlarını, davranışlarını ve beklentilerini anlama teknikleri.
 • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı: Etkili bir UX tasarım sürecinin nasıl uygulanacağı ve yönetileceği hakkında bilgi.
 • Dönüşüm Hunileri: Dönüşüm hunilerinin oluşturulması ve analizi, dönüşüm oranını artırmak için hangi noktalara odaklanılması gerektiğini belirleme.
 • CRO ve UX Araçları: CRO ve UX çalışmalarında kullanılan en popüler ve etkili araçlar.
 • CRO ve UX Stratejileri: CRO ve UX’i birleştiren stratejiler ve en iyi uygulamalar.
 • A/B Testleri: A/B testlerinin tasarlanması ve uygulanması, test sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulanması.
 • Kullanılabilirlik Testleri: Kullanılabilirlik testlerinin tasarlanması ve uygulanması, test sonuçlarının analizi.
 • Kullanıcı Yolculuğu Analizi: Kullanıcı yolculuğunun belirlenmesi ve analizi, kullanıcı deneyiminin her aşamasını iyileştirme.
 • Analitik ve Raporlama: Kullanıcı davranışlarını anlamak ve dönüşüm oranlarını ölçmek için analitik ve raporlama araçlarının nasıl kullanılacağı.
 • Ölçüm ve Analiz: CRO ve UX girişimlerinin etkinliğini ölçme ve analiz etme teknikleri.
 • Vaka Çalışmaları ve Simülasyonlar: Gerçek dünya örneklerine dayalı vaka çalışmaları ve CRO ve UX simülasyonları.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

CRO & UX Eğitimi: Kullanıcı Deneyimi ve Dönüşüm Oranı Optimizasyonu
Prompt Engineering Eğitimi: Dil Modelleri için Derinlemesine Uzmanlık Geliştirme
Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları
Close