Hibrit Dünyada Müşteri Deneyimi Yönetimi Eğitimi

Hibrit dünyada müşteri deneyimi yönetimini temellerini öğrettiğimiz bu eğitimde dijital ve fiziksel müşteri deneyimlerini entegre, ölçmek ve optimize etmek için katılımcılarımıza gerekli bilgi ve becerileri kazandırıyoruz.

Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları

Müşteri deneyimini hem dijital hem de fiziksel kanallarda nasıl optimize edeceğini biliyor musun?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Pazarlama ve Medya
 • ⭐️ Hizmet Odaklılık ve Müşteri Hizmetleri
 • ⭐️ Sistem Düşüncesi
 • ⭐️ Teknolojik Okuryazarlık

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Hibrit bir dünyada müşteri deneyimini tasarlama, uygulama ve değerlendirme
 • En iyi uygulamalar ve yenilikçi araçlarla müşteri bağlılığının artırılması
 • Müşteri deneyimi yöneticileri
 • Pazarlama ve satış profesyonelleri
 • Dijital dönüşüm uzmanları
 • Marka yöneticileri
 • CRM ve veri analitiği uzmanları
 • Hibrit Müşteri Deneyiminin Temelleri: Hibrit dünyanın anlamı, avantajları ve zorlukları üzerine bir giriş.
 • Dijital ve Fiziksel Deneyimlerin Entegrasyonu: İki dünyanın nasıl bir araya getirileceği ve deneyimlerin nasıl optimize edileceği üzerine stratejik yaklaşımlar.
 • Müşteri Yolculuğu Haritalandırma: Hibrit bir müşteri yolculuğunun nasıl haritalandırılacağı ve analiz edileceği.
 • Teknoloji ve Araçların Rolü: Hibrit müşteri deneyimini destekleyen en son teknolojiler ve araçlar.
 • Hibrit Dünyada Veri Toplama ve Analizi: Müşteri verisinin nasıl toplandığı, analiz edildiği ve harekete geçirilebilir içgörüler elde etmek için kullanıldığı.
 • Dijital Kanalların Optimizasyonu: Web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya gibi dijital kanalların etkin kullanımı.
 • Fiziksel Deneyimin Ölçümü ve İyileştirilmesi: Mağaza, ofis veya etkinlik gibi fiziksel ortamların deneyimini ölçme ve geliştirme yöntemleri.
 • Müşteri Geri Bildirimi ve Eyleme Geçirme: Geri bildirim toplama yöntemleri ve bu geri bildirimin stratejik eylemlerinin nasıl dönüştürüleceği.
 • Hibrit Müşteri Deneyimi Stratejileri: Sektörel örnekler ve vaka çalışmaları üzerinden en iyi uygulamalar.
 • Geleceğin Hibrit Müşteri Deneyimi: Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve diğer teknolojik yeniliklerin müşteri deneyimi üzerindeki olası etkileri.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

Ürün Pazar Uyumu Eğitimi: Ürününüzü Pazarla Uyumlu Hale Getirin
Sesli Asistanlar ve Müşteri Deneyimi Eğitimi

Hibrit Dünyada Müşteri Deneyimi Yönetimi Eğitimi

Hibrit dünyada müşteri deneyimi yönetimini temellerini öğrettiğimiz bu eğitimde dijital ve fiziksel müşteri deneyimlerini entegre, ölçmek ve optimize etmek için katılımcılarımıza gerekli bilgi ve becerileri kazandırıyoruz.

Müşteri deneyimini hem dijital hem de fiziksel kanallarda nasıl optimize edeceğini biliyor musun?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Pazarlama ve Medya
 • ⭐️ Hizmet Odaklılık ve Müşteri Hizmetleri
 • ⭐️ Sistem Düşüncesi
 • ⭐️ Teknolojik Okuryazarlık

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Hibrit bir dünyada müşteri deneyimini tasarlama, uygulama ve değerlendirme
 • En iyi uygulamalar ve yenilikçi araçlarla müşteri bağlılığının artırılması
 • Müşteri deneyimi yöneticileri
 • Pazarlama ve satış profesyonelleri
 • Dijital dönüşüm uzmanları
 • Marka yöneticileri
 • CRM ve veri analitiği uzmanları
 • Hibrit Müşteri Deneyiminin Temelleri: Hibrit dünyanın anlamı, avantajları ve zorlukları üzerine bir giriş.
 • Dijital ve Fiziksel Deneyimlerin Entegrasyonu: İki dünyanın nasıl bir araya getirileceği ve deneyimlerin nasıl optimize edileceği üzerine stratejik yaklaşımlar.
 • Müşteri Yolculuğu Haritalandırma: Hibrit bir müşteri yolculuğunun nasıl haritalandırılacağı ve analiz edileceği.
 • Teknoloji ve Araçların Rolü: Hibrit müşteri deneyimini destekleyen en son teknolojiler ve araçlar.
 • Hibrit Dünyada Veri Toplama ve Analizi: Müşteri verisinin nasıl toplandığı, analiz edildiği ve harekete geçirilebilir içgörüler elde etmek için kullanıldığı.
 • Dijital Kanalların Optimizasyonu: Web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya gibi dijital kanalların etkin kullanımı.
 • Fiziksel Deneyimin Ölçümü ve İyileştirilmesi: Mağaza, ofis veya etkinlik gibi fiziksel ortamların deneyimini ölçme ve geliştirme yöntemleri.
 • Müşteri Geri Bildirimi ve Eyleme Geçirme: Geri bildirim toplama yöntemleri ve bu geri bildirimin stratejik eylemlerinin nasıl dönüştürüleceği.
 • Hibrit Müşteri Deneyimi Stratejileri: Sektörel örnekler ve vaka çalışmaları üzerinden en iyi uygulamalar.
 • Geleceğin Hibrit Müşteri Deneyimi: Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve diğer teknolojik yeniliklerin müşteri deneyimi üzerindeki olası etkileri.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

Ürün Pazar Uyumu Eğitimi: Ürününüzü Pazarla Uyumlu Hale Getirin
Sesli Asistanlar ve Müşteri Deneyimi Eğitimi
Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları
Close