Geleceği Şekillendiren Sürdürülebilir Stratejiler Eğitimi

Geleceğe yön veren sürdürülebilir stratejileri temele aldığımız bu eğitim programımızda sürdürülebilir iş uygulamaları oluşturmayı, uygulamayı ve değerlendirmeyi katılımcılarımıza öğretiyoruz.

Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları

Etik ve sürdürülebilir iş uygulamaları oluştururken karlılığı korumanın yollarını öğrenmek ister misin?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Çevresel Yönetim
 • ⭐️ Sistem Düşüncesi
 • ⭐️ Analitik Düşünme

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Etkili sürdürülebilir iş stratejileri geliştirme ve uygulama
 • Şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal hedeflerini dengeleme
 • Küresel sürdürülebilirlik standartlarını anlama ve bunlara uyum sağlama
 • Marka değerini artırmak için sürdürülebilirlik fırsatlarını tanıma
 • Üst düzey yöneticiler
 • Orta düzey yöneticiler
 • Sürdürülebilirlik ve çevre yöneticileri
 • Strateji ve iş geliştirme profesyonelleri
 • İnovasyon yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Sürdürülebilir Stratejilerin Temelleri: Sürdürülebilirlik kavramı, ilkeleri ve yaklaşımları.
 • Yeşil İnovasyon ve Teknoloji: Sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin tasarımı.
 • Sosyal Sürdürülebilirlik: İnsan hakları, çalışma standartları, topluluk etkileşimi.
 • Ekonomik Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli ekonomik büyüme ve finansal risk yönetimi.
 • Düzenlemeler ve Standartlar: Küresel ve yerel sürdürülebilirlik yasaları.
 • Etik ve Sosyal Sorumluluk: İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkeleri.
 • Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği: Eko-verimli tedarik zinciri yönetimi.
 • Enerji ve Kaynak Yönetimi: Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kaynak kullanımı.
 • Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik: Dijital araçların sürdürülebilir işe entegrasyonu.
 • Gerçek Dünya Uygulamaları: Gerçek iş senaryoları ve vaka çalışmaları üzerinde çalışma.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

Dinamik İş Stratejileri Eğitimi: Geleceği Şekillendirmek
Blockchain Teknolojisi Eğitimi: Şeffaflık ve Güven

Geleceği Şekillendiren Sürdürülebilir Stratejiler Eğitimi

Geleceğe yön veren sürdürülebilir stratejileri temele aldığımız bu eğitim programımızda sürdürülebilir iş uygulamaları oluşturmayı, uygulamayı ve değerlendirmeyi katılımcılarımıza öğretiyoruz.

Etik ve sürdürülebilir iş uygulamaları oluştururken karlılığı korumanın yollarını öğrenmek ister misin?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Çevresel Yönetim
 • ⭐️ Sistem Düşüncesi
 • ⭐️ Analitik Düşünme

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Etkili sürdürülebilir iş stratejileri geliştirme ve uygulama
 • Şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal hedeflerini dengeleme
 • Küresel sürdürülebilirlik standartlarını anlama ve bunlara uyum sağlama
 • Marka değerini artırmak için sürdürülebilirlik fırsatlarını tanıma
 • Üst düzey yöneticiler
 • Orta düzey yöneticiler
 • Sürdürülebilirlik ve çevre yöneticileri
 • Strateji ve iş geliştirme profesyonelleri
 • İnovasyon yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Sürdürülebilir Stratejilerin Temelleri: Sürdürülebilirlik kavramı, ilkeleri ve yaklaşımları.
 • Yeşil İnovasyon ve Teknoloji: Sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin tasarımı.
 • Sosyal Sürdürülebilirlik: İnsan hakları, çalışma standartları, topluluk etkileşimi.
 • Ekonomik Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli ekonomik büyüme ve finansal risk yönetimi.
 • Düzenlemeler ve Standartlar: Küresel ve yerel sürdürülebilirlik yasaları.
 • Etik ve Sosyal Sorumluluk: İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkeleri.
 • Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği: Eko-verimli tedarik zinciri yönetimi.
 • Enerji ve Kaynak Yönetimi: Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kaynak kullanımı.
 • Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik: Dijital araçların sürdürülebilir işe entegrasyonu.
 • Gerçek Dünya Uygulamaları: Gerçek iş senaryoları ve vaka çalışmaları üzerinde çalışma.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

Dinamik İş Stratejileri Eğitimi: Geleceği Şekillendirmek
Blockchain Teknolojisi Eğitimi: Şeffaflık ve Güven
Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları
Close