Fikir Fabrikası Eğitimi: İnovatif İş Fikirleri Nasıl Keşfedilir?

İnovatif iş fikirlerini keşfetmeyi temele aldığımız bu eğitimde yeni iş fikirlerini nasıl keşfedeceklerini ve bunları nasıl gerçek dünya çözümlerine dönüştüreceklerini katılımcılarımıza öğretiyoruz.

Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları

Yeni iş fikirleri keşfederek bu fikirleri sürdürülebilir inovasyonlara dönüştürmek için izlemen gereken yolu biliyor musun?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Yaratıcı Düşünme
 • ⭐️ Analitik Düşünme
 • ⭐️ Merak ve Yaşam Boyu Öğrenme
 • ⭐️ Liderlik ve Sosyal Etki

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Yaratıcı düşünme ve yenilikçi fikirler oluşturma
 • Fikirlerin uygulanabilir iş stratejilerine dönüştürme
 • İnovasyon ve rekabet avantajı sağlama
  • İnovasyon ve ürün yöneticileri
  • İş geliştirme profesyonelleri
  • Girişimciler ve start-up sahipleri
  • Yaratıcı ekipler
  • Üst düzey yöneticiler
 • İnovasyon ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri: İnovasyonun iş dünyasındaki rolü ve brainstorming, mind-mapping ve diğer yaratıcı fikir oluşturma teknikleri.
 • Fikir Değerlendirme ve Seçimi:Fikirleri değerlendirme ve seçme metodolojileri.
 • Pazar Araştırması ve Analizi: Fikirlerin uygunluğunun belirlenmesi için pazar trendlerinin analizi.
 • Teknoloji ve İnovasyonun Entegrasyonu: Teknolojinin yenilikçi fikirlerle nasıl bir araya getirileceği.
 • Prototip ve Model Oluşturma: Fikirlerin prototiplerini oluşturmak ve test etmek.
 • İş Modeli ve Stratejik Planlama: İnovatif fikirlerin iş modellerine entegrasyonu.
 • Kültür ve Takım İnşa Etmek: Yenilikçi bir kültür oluşturma ve takım dinamikleri.
 • Finansman ve Kaynak Yönetimi: İnovasyon projelerinin finansmanı ve kaynak yönetimi.
 • Küresel İnovasyon Perspektifi: Dünya genelinde inovasyon stratejileri ve uygulamaları.
 • Risk Yönetimi ve Hukuki Hususlar: İnovasyonla ilgili risklerin ve hukuki düzenlemelerin yönetimi.
 • Müşteri Odaklı İnovasyon: Müşteri deneyimi ve ihtiyacına odaklı fikir geliştirme.
 • İnovasyon Performansı ve Ölçümü: İnovasyonun etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
 • Global İnovasyon Örnekleri: Dünya genelinde başarılı inovasyon örneklerinin incelenmesi.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

Hiçbir sonuç bulunamadı.
İnovatif İş Geliştirme Yaklaşımları Eğitimi
Geleceğin İş Modelleri Eğitimi: Disruptive Yenilikler

Fikir Fabrikası Eğitimi: İnovatif İş Fikirleri Nasıl Keşfedilir?

İnovatif iş fikirlerini keşfetmeyi temele aldığımız bu eğitimde yeni iş fikirlerini nasıl keşfedeceklerini ve bunları nasıl gerçek dünya çözümlerine dönüştüreceklerini katılımcılarımıza öğretiyoruz.

Yeni iş fikirleri keşfederek bu fikirleri sürdürülebilir inovasyonlara dönüştürmek için izlemen gereken yolu biliyor musun?

Eğitimde geliştireceğin yetkinlikler

 • ⭐️ Yaratıcı Düşünme
 • ⭐️ Analitik Düşünme
 • ⭐️ Merak ve Yaşam Boyu Öğrenme
 • ⭐️ Liderlik ve Sosyal Etki

Eğitimde neler öğreneceksin?

 • Yaratıcı düşünme ve yenilikçi fikirler oluşturma
 • Fikirlerin uygulanabilir iş stratejilerine dönüştürme
 • İnovasyon ve rekabet avantajı sağlama
  • İnovasyon ve ürün yöneticileri
  • İş geliştirme profesyonelleri
  • Girişimciler ve start-up sahipleri
  • Yaratıcı ekipler
  • Üst düzey yöneticiler
 • İnovasyon ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri: İnovasyonun iş dünyasındaki rolü ve brainstorming, mind-mapping ve diğer yaratıcı fikir oluşturma teknikleri.
 • Fikir Değerlendirme ve Seçimi:Fikirleri değerlendirme ve seçme metodolojileri.
 • Pazar Araştırması ve Analizi: Fikirlerin uygunluğunun belirlenmesi için pazar trendlerinin analizi.
 • Teknoloji ve İnovasyonun Entegrasyonu: Teknolojinin yenilikçi fikirlerle nasıl bir araya getirileceği.
 • Prototip ve Model Oluşturma: Fikirlerin prototiplerini oluşturmak ve test etmek.
 • İş Modeli ve Stratejik Planlama: İnovatif fikirlerin iş modellerine entegrasyonu.
 • Kültür ve Takım İnşa Etmek: Yenilikçi bir kültür oluşturma ve takım dinamikleri.
 • Finansman ve Kaynak Yönetimi: İnovasyon projelerinin finansmanı ve kaynak yönetimi.
 • Küresel İnovasyon Perspektifi: Dünya genelinde inovasyon stratejileri ve uygulamaları.
 • Risk Yönetimi ve Hukuki Hususlar: İnovasyonla ilgili risklerin ve hukuki düzenlemelerin yönetimi.
 • Müşteri Odaklı İnovasyon: Müşteri deneyimi ve ihtiyacına odaklı fikir geliştirme.
 • İnovasyon Performansı ve Ölçümü: İnovasyonun etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
 • Global İnovasyon Örnekleri: Dünya genelinde başarılı inovasyon örneklerinin incelenmesi.

Bu eğitimler de ilginizi çekebilir:

Hiçbir sonuç bulunamadı.
İnovatif İş Geliştirme Yaklaşımları Eğitimi
Geleceğin İş Modelleri Eğitimi: Disruptive Yenilikler
Detaylı Bilgi Formu
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları
Close