Çerez Politikası

1. Veri Sorumlusu
ROIVA TEKNOLOJİ PAZARLAMA VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “ROIVA Akademi” ve/veya “biz” olarak anılacaktır.) olarak, web sayfamızı (https//roivaakademi.com) kullanımınız sırasında, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve kullandığımız konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. ROIVA Akademi, Türkiye’de yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (Bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır.) karar organı Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “Kurul” olarak anılacaktır.) kararları (Hepsi birlikte bundan böyle “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) gereklerine uygun davranmakta ve kişisel verilerinizi işlerken Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülen tüm usul ve esaslara uymaktadır.
ROIVA Akademi olarak, kullanıcılarımız için kişisel verilerin korunması ve gizli tutulmasının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple, sizlerden hangi bilgileri topladığımızı ve bu verileri ne için kullandığımızı belirtmek isteriz.
Kişisel verileriniz ROIVA Akademi tarafından KVKK Aydınlatma Metninde anılmış detayların yanı sıra aşağıdaki detaylar da dahil olmak üzere işlenecektir.

2. Çerezler
Web sitemizde çerezler kullanılır. Çerezler web siteleri tarafından kullanıcıların sabit diskine yazılan küçük dosyalardır. Çerezlerde yer alan bilgiler web sitesini daha rahat kullanmanızı sağlar ve internet sayfalarımızın doğru gösterilmesini kolaylaştırır. Çerez dosyaları, sizi kişisel olarak tanımlayamaz. Web sitemize girdiğinizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla, internet hizmet sağlayıcısının adı (ya da şirket ağları, şirket adı), daha önce ziyaret ettiğiniz web sitesi, bizim web sitemizde seçtiğiniz bilgiler, seçim yaptığınız tarih ve saat ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve tarayıcı versiyonu gibi şahsınızla doğrudan ilgili olmayan genel bilgiler otomatik olarak toplanmaktadır.
Bu bilgiler isimsiz formda toplanıp anonim şekilde analiz edilir ve yalnızca web sitemizin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek amacıyla kullanılır. Başka işleme koyulmazlar veya üçüncü şahıslara iletilmezler.
Tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde değiştirerek, çerez dosyalarının sabit diskinize yazılmasını önleyebilirsiniz. Buna ilişkin bilgi tarayıcınızın kullanım kılavuzunda bulunmaktadır.
Kullanıma dayalı çevrimiçi reklam için çerezler
Web sitelerimize giren ziyaretçilerin kullanım davranışlarını analiz ederek çerezler yoluyla elde ettiğimiz bilgileri, web sitelerinde belli başlı ürünlerimizin size özel reklamlarını göstermek için kullanma hakkımızı saklı tutarız. Kullanıcı davranışınızdan yola çıkarak ilgi alanlarınızla eşleşeceğini düşündüğümüz reklamı veya içeriği size gösterdiğimiz için kullanıcı olarak bunun size fayda sağlayacağına ve bu nedenle rastgele içeriğe sahip ya da sizi daha az ilgilendiren belli başlı içeriklerle daha az karşılaşacağınıza inanıyoruz.
Bu kısımda çerezlerin sabit sürücünüzde depolanmasını nasıl engelleyebileceğinizi ve/veya onları nasıl silebileceğinizi bulabilirsiniz.
Web tarayıcınızı, çerezlerin sabit sürücünüze kaydedilmesini önleyecek ve/veya her seferinde çerezlerin etkinleştirildiğini kabul edip etmediğiniz sorulacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, tekrar etkinleştirilen çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bütün bunların nasıl işlediğini öğrenmek için tarayıcınızın kullanım kılavuzundan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki linkte Firefox, Microsoft Internet Explorer ve Google Chrome gibi web tarayıcıları için yazı ve resimlerle bir açıklama bulabilirsiniz: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html. Çerezlerin saklanmasına izin vermezseniz, bu web sitemiz için işlevsel kısıtlamalara yol açabilir.
Kullandığımız çerezler
(1) Google Analytics
Bu web sitesi, Google, Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınızda saklanan ve web sitemizi kullanımınızın analizine imkan veren spesifik bir “çerez” biçimi, yani metin dosyası kullanır. Çerez tarafınan üretilen, bu web sitesini kullanımınız hakkındaki bilgiler, genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. IP adreslerinin anonimleştirilmiş kaydına (IP maskeleme adı verilen) imkan vermek için, Google Analytics’i bu web sitesinde “gat._anonymizeIp();” kodunu içerecek şekilde genişletilmiş olduğuna dikkat çekmek isteriz. Bu web sitesinde IP anonimleştirmeden dolayı, IP adresiniz Google tarafından AB ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşma Devletleri sınırları içinde kısaltılmıştır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır.

Google bu bilgileri web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesinin kullanımı ve internet kullanımı ile ilgili ek hizmetler sağlamak için bizim adımıza kullanır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics’e iletilen IP adresi Google tarafından diğer verilerle birleştirilmez.
Kullanım şartları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

http://www.google.com/analytics/terms/us.html,
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=tr or
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

(2) Google AdWords
Bu web sitesi, Google’ın bir analiz hizmeti olan Google AdWords’ü ve Google AdWords’in bir parçası olan dönüştürme takibini kullanmaktadır. Bu şu şekilde olur: Google tarafından gösterilen bir reklamı tıkladığınızda, Google AdWords, bilgisayarınızın sabit diskinde dönüştürme takibi için bir çerez (“dönüştürme çerezi”) depolanır. Bu tür çerezler geçerliliğini 30 gün sonra kaybeder ve kişisel olarak tanımlanabilmenizi sağlamaz. Web sitemizde belirli sayfaları ziyaret etmeniz halinde, biz ve Google, reklamı tıkladığınızı ve bu sayfaya yönlendirildiğinizi görebilir.
Dönüştürme çerezleri yoluyla elde edilen bilgiler, dönüştürme takibi kullanan AdWords müşterileri için istatistik üretmek amacıyla kullanılır. Bu istatistikler sayesinde, Google tarafından gösterilen reklamı tıklayan ve bir dönüştürme takibi etiketi içeren bir sayfaya erişen toplam kullanıcı sayısını tespit edilir.
Google Analytics’i AdWords’ten gelen verileri ve “DoubleClick”ten gelen çerezleri istatistik amacıyla analiz etmek için de kullanıyoruz. Bunun yapılmasını istemiyorsanız, Reklam Tercihleri Yöneticisi ile devre dışı bırakabilirsiniz (https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en).
Google’ın yeniden pazarlama işleviyle, web sitemizi daha önce ziyaret etmiş kullanıcılara ulaşırız. Örneğin ürünlerimize veya hizmetlerimize zaten ilgi gösteren hedef kitlelere reklam sunabiliriz. Ayrıca, önceki 30 gün içinde Google reklamcılık ağındaki (“görüntüleme ağı”) web sitelerindeki kullanıcı davranışlarına ve bağlamla ilgili arama motorunun yardımına dayalı olarak, AdWords, web sitemizin kullanıcılarının hangi ortak ilgi alanlarını ve özelliklerini paylaştığını belirlemektedir. Bu bilgilere dayanarak, AdWords daha sonra ilgi alanları ve özellikleri web sitenizin kullanıcılarınınkine benzer pazarlama amaçlı yeni potansiyel müşteriler bulur. Hedef gruba özel yeniden pazarlama, Google Analytics çerezleri ve Google DoubleClick çerezleri gibi çerezlerin kombine kullanımı yoluyla gerçekleştirilir.
Google AdWords’le ilgili kullanım ve veri gizliliği hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://www.google.com.tr/policies/technologies/ads/ adresini ziyaret edin.

(3) Google DoubleClick
Web sitesinin kullanımını değerlendirmek ve DoubleClick ile işbirliği yapan biz, Google ve diğer reklamcıların kullanıcıyla alakalı reklamlar sunabilmelerini sağlamak için web sitelerimizde Google DoubleClick işlevi kullanıyoruz. Bu amaçla, bilgisayarınızın sabit sürücüsüne bir çerez yüklenir. Bu gibi çerezlerin yardımıyla tarayıcınıza anonim bir kimlik numarası tahsis edilir ve tarayıcınızda gösterilen reklamlara ve erişilen içeriğe ilişkin bilgiler toplanır. Çerez tarafınan üretilen, bu web sitesini kullanımınız hakkındaki bilgiler, genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Toplanan bilgilere dayanarak ilgi alanına ilişkin kategoriler tarayıcınıza tahsis edilir. Bu kategoriler, ilgi alanıyla ilgili reklamları görüntülemek için kullanılır.
Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmenin yanı sıra, bir tarayıcı eklentisinin yardımıyla DoubleClick çerezini kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Eklentiyle, tüm çerezleri silseniz bile bu tarayıcı için devre dışı bırakma ayarlarınız saklanır. Kalıcı olarak devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini edinebilirsiniz.
Web sitemizi kullanarak, eklenen DoubleClick çerezini kabul etmektesiniz ve bu vesileyle sizden gelen kullanım verileri, belirtilen amaçla yukarıda açıklanan şekilde toplanıp kaydedilir ve kullanılır. Ayrıca, verilerinizin tarayıcı oturumunun bitiminden sonrada çerezlerde saklanacağı ve örneğin web sitelerini tekrar ziyaret ettiğinizde tekrar erişilebileceği konusunda mutabık olursunuz. Bu rızayı, DoubleClick çerezini silerek ve kalıcı olarak devre dışı bırakarak gelecekte etkili olacak şekilde istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

3. Haklarınız
KVKK’nın 11.maddesi uyarınca, her ilgili kişi kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Haklarınızı kullanmak için lütfen İinfo@roivaakademi.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçin. Yetkisiz üçüncü kişilere bilgi verilmesinin önüne geçilmesi açısından haklarınızı uygularken kimliğinizi kanıtlamanız istenecektir.
Ayrıca bize yaptığınız başvurunun 30 gün içerisinde sonuçlandırılmaması halinde yetkili otoriteye şikâyette bulunmaya hakkınız vardır. Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda yetkili otorite Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur. Verilerinizin işlenmesinin hukuka uygunluğu hakkında kuşkularınız varsa, bu durumu aydınlatabilmemiz için lütfen bize haber verin.

4. Veri güvenliği
Verilerinizi üçüncü bir taraf tarafından kaybedilmesini, değiştirilmesini veya erişilmesini engellemek için Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülen tüm teknik ve organizasyonel önlemleri almış bulunmaktayız. Kullandığımız güvenlik prosedürleri, teknolojik ilerlemeyi yansıtacak şekilde düzenli olarak geliştirilmektedir.

5. Güncelleme ve değişiklik
Veri gizlilik bildiriminin bir bölümünü önceden haber vermeden değiştirip güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik veya güncelleme durumunda en son durumu öğrenmek için lütfen web sitemizi kullanmadan önce veri gizlilik bildirimini kontrol edin.

Close